Telephone ekovalis

Projects

Fuel oil overloading to the ship
 
  

 • Ekovlis14
 • Ekovlis15
 • Ekovlis17
 • Kiti_darbai13

Oil factory ORLEN Lietuva
   

 • Priemimo_kamer1
 • Priemimo_kamer2
 • Priemimo_kamer3

Candle washing
   

 • Zvakiu_plovimas1
 • Zvakiu_plovimas2
 • Zvakiu_plovimas3
 • Zvakiu_plovimas4
 • Zvakiu_plovimas5

Jobs in Lazdijai
   

 • Darbai_Lazdijuos10
 • Darbai_Lazdijuose1
 • Darbai_Lazdijuose2
 • Darbai_Lazdijuose3
 • Darbai_Lazdijuose4
 • Darbai_Lazdijuose5
 • Darbai_Lazdijuose6
 • Darbai_Lazdijuose7
 • Darbai_Lazdijuose8
 • Darbai_Lazdijuose9

Naftotiekio šarvo uždėjimas
   

 • Sarvo_uzdejimas1
 • Sarvo_uzdejimas2
 • Sarvo_uzdejimas3

Responding to crash
   

 • Reagavimas_i_avari10
 • Reagavimas_i_avari11
 • Reagavimas_i_avari12
 • Reagavimas_i_avari13
 • Reagavimas_i_avari14
 • Reagavimas_i_avarij1
 • Reagavimas_i_avarij2
 • Reagavimas_i_avarij3
 • Reagavimas_i_avarij4
 • Reagavimas_i_avarij5
 • Reagavimas_i_avarij6
 • Reagavimas_i_avarij7
 • Reagavimas_i_avarij8
 • Reagavimas_i_avarij9

Repair
   

 • Remonta1
 • Remonta2
 • Remonta3
 • Remonta4
 • Remonta5
 • Remonta6
 • Remonta7

Bridge washing
   

 • Tiltas_Ventspil1
 • Tiltas_Ventspil2
 • Tiltas_Ventspil3
 • Tiltas_Ventspil4

Other jobs
   

 • Kiti_darba10
 • Kiti_darba11
 • Kiti_darba12
 • Kiti_darbai1
 • Kiti_darbai2
 • Kiti_darbai3
 • Kiti_darbai4
 • Kiti_darbai5
 • Kiti_darbai6
 • Kiti_darbai7
 • Kiti_darbai8
 • Kiti_darbai9

 

 

UAB "Ekovalis"

Company registration code: 167392890
Address: Ventos street 8, LT-89103 Mazeikiai, Lithuania,
Register of Companies of the Republic of Lithuania, Municipality of Mazeikiai Region, LT- 89101 Mazeikiai, Lithuania.
Phone.: +370 443 90502; +370 443 90503 (management)
Fax: +370 443 90010
LT77 7044 0600 0456 8479 AB SEB bankas